دو تا عکس چاپ شده تو شماره جدید نشریه داعش
001.jpg002.jpg
سند ارتباط ایران و یهودیا و سند رابطه آل سعود با رافضیای کافر :)) ‎· پرنده مهاجر
نشریه داعش چی هست؟ ‎· eddie
dabiq دابق ‎· پرنده مهاجر
یه نشریه س به طور رسمی توسط داعش منتشر میشه فکر می کنم به سه زبان انگلیسی و عربی و فرانسه باشه ‎· پرنده مهاجر