گفتید عکسهای مدیر عامل مس کرمان الان یادم اومد داشتم کتاب دامگه حادثه رو می خوندما