چالش بینایی تون تو حلقم چرا انقدر نمره هاتون بالاس؟ من دیشب زدم نهایت شد 22. الان برم باز امتحان کنم