کسی شوهر نمیخواد اینجا؟
دو تا دو تا میاد لا مصب :)) ‎· پرنده مهاجر