قیافش قشنگ نیست ولی امیدوارم مثل فرندفید فضایی گرم داشته باشه
شما کدوم پرستویی؟ ‎· مـِـهدی❆
من همون پرستوام دیگه بامدادی! ‎· bamdadi