قیافش قشنگ نیست ولی امیدوارم مثل فرندفید فضایی گرم داشته باشه
شما کدوم پرستویی؟ ‎- مـِـهدی❆
من همون پرستوام دیگه بامدادی! ‎- bamdadi