Yarina soru, anti emperyalizmin esamisinin nerdeyse okunmuyor olmasıyla (20 sene onceye evvel mesela), coğrafyalardaki sağa kayış tesadüf mü?