این‌جا چرا این‌قدر شبیهِ فرندفیده؟
خیلی خوبه ‎- فوهاد صا.
بده؟ ‎- Free will
آره فوهاد، یادِ قدیم‌ها افتادم. :D ‎- Parinaz
نه، خیلی خوب‌ه، تعجّب کردم. @Free will ‎- Parinaz
مگه بده !؟ ‎- farzad