این‌جا چرا این‌قدر شبیهِ فرندفیده؟
خیلی خوبه ‎· فوهاد صا.
بده؟ ‎· Free will
آره فوهاد، یادِ قدیم‌ها افتادم. :D ‎· Parinaz
نه، خیلی خوب‌ه، تعجّب کردم. @Free will ‎· Parinaz
مگه بده !؟ ‎· farzad