آقا خودشه!!!! این کشـــف کیـــه؟ دمــش گـــرم!!!!! ایول
https://mokum.place/mahdidavoudi (((: استاد مهدی لطف کردند این جا رو کشف فرمودند ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
نه آقا من نبودم =))))))))) ‎· مـِـهدی❆
خلاصه دمتون گرم آقا دمتووووووووون گرممم:))))) ‎· پریســــا