دماغ زاکر برگ بسوزه به حق پنش تن :)))
1151-stock-tongue-out-emoticon-icon.jpg
پریسا...زشته...سنی ازت گذشته ‎· نومیا
ولم کن بذار دلم خنک بشه :)))))) راستی آخونده هم زن داشت ها خدا رو شکر :)))) ‎· پریســــا
عه زن داشت؟... بابا اینا تا چارتا اوکی هستن... میشدی زن دوم..سوگلی دربار...بابا تو اصلا سیاست نداری والا ‎· نومیا
:)))))) ‎· مـِـهدی❆
نخیرم پلاتونیکم رو فقط بابت یه جهانگرد تک زنه کنار میذارم ))) ‎· پریســــا
:)) ‎· samiraamis1
احسنت :دی ‎· p@Ris