دماغ زاکر برگ بسوزه به حق پنش تن :)))
1151-stock-tongue-out-emoticon-icon.jpg
پریسا...زشته...سنی ازت گذشته ‎- نومیا
ولم کن بذار دلم خنک بشه :)))))) راستی آخونده هم زن داشت ها خدا رو شکر :)))) ‎- پریســــا
عه زن داشت؟... بابا اینا تا چارتا اوکی هستن... میشدی زن دوم..سوگلی دربار...بابا تو اصلا سیاست نداری والا ‎- نومیا
:)))))) ‎- مـِـهدی❆
نخیرم پلاتونیکم رو فقط بابت یه جهانگرد تک زنه کنار میذارم ))) ‎- پریســــا
:)) ‎- samiraamis1
احسنت :دی ‎- p@Ris