User avatar

دماغ زاکر برگ بسوزه به حق پنش تن :)))

Comment

پریسا...زشته...سنی ازت گذشته

 ‎· نومیا
Comment

ولم کن بذار دلم خنک بشه :)))))) راستی آخونده هم زن داشت ها خدا رو شکر :))))

 ‎· پریســــا
Comment

عه زن داشت؟... بابا اینا تا چارتا اوکی هستن... میشدی زن دوم..سوگلی دربار...بابا تو اصلا سیاست نداری والا

 ‎· نومیا
Comment

:))))))

 ‎· مـِـهدی❆
Comment

نخیرم پلاتونیکم رو فقط بابت یه جهانگرد تک زنه کنار میذارم )))

 ‎· پریســــا
Comment

:))

 ‎· samiraamis1
Comment

#زاکر_برگ_خر_است

 ‎· پریســــا
Comment

احسنت :دی

 ‎· p@Ris
Comment

#مکان

 ‎· پریســــا

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10