User avatar

قانــون اول فرفریــون: فرفـــری از بیـــن نمیــرود فقط از سایتــی به سایـــت دیگـــر منتقــل میشــود :دی

Comment

پریسا جون خیلی زیادم مثه فرفر نیس

 ‎· samiraamis1
Comment

چرا دیگه آبجی! فقط نمیشه آهنگ گذاشت توش فلا که اونم ایشالا اضافه میشه

 ‎· پریســــا
Comment

فک میکنم داریم از ته چاه داد میزنیم:)

 ‎· samiraamis1
Comment

نه خوبه شخم داره تگ داره عکس داره گیف داره آهنگم خواهد داشت ادیت داره همینای فرفر خوب بود دیگه :دی

 ‎· پریســــا
Comment

:)))

 ‎· پرگار

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10