مثـــــلا به فرند فیـــد میگفتیــم "فرفر" به موکوم باید بگیــم " مومو" یــا "موموک" یا چــی؟
همون فرفر ‎- نومیا
مومک ‎- نومیا
یا فرمولک :)) ‎- پریســــا
موک موک ‎- Dr Fo
فرمو هم خوبه ‎- جولیا پندلتون
فرمون حتی ‎- پریســــا
موکت ‎- mostafa
@mostafa تو چرا ریکوعست منو تایید نمی کنی؟؟؟ ‎- Dr Fo
ماکومبا. دور یه آتیش حلقه می‌زنیم می‌خونیم باکومبا ماکومبا ‎- homeirav
موکو ‎- امیروفسکی
به زبان سواحلی میشه موکومبا ‎- pirzad
تایید می گردد ‎- homeirav
مکان شد دیگه ‎- پریســــا
به‌به گوودووی عزیز :) ‎- گرگان‌نت (✓)