مثـــــلا به فرند فیـــد میگفتیــم "فرفر" به موکوم باید بگیــم " مومو" یــا "موموک" یا چــی؟
همون فرفر ‎· نومیا
مومک ‎· نومیا
یا فرمولک :)) ‎· پریســــا
مومو ‎· جولیا پندلتون
موک موک ‎· Dr Fo
فرمو هم خوبه ‎· جولیا پندلتون
فرمون حتی ‎· پریســــا
موکت ‎· mostafa
@mostafa تو چرا ریکوعست منو تایید نمی کنی؟؟؟ ‎· Dr Fo
مکان ‎· جولیا پندلتون
ماکومبا. دور یه آتیش حلقه می‌زنیم می‌خونیم باکومبا ماکومبا ‎· homeirav
موکو ‎· امیروفسکی
به زبان سواحلی میشه موکومبا ‎· pirzad
تایید می گردد ‎· homeirav
مکان شد دیگه ‎· پریســــا
به‌به گوودووی عزیز :) ‎· گرگان‌نت (✓)