ال نینـــو نمیشد بیشتر بارون و برف می اومدا !
نه ؛به ال نینو ربطی نداره:-))من امدم تهران!!!/ بجاش از لرستان که رفتم همش داره برف و بارون میاد:-)) ‎· جولیا پندلتون