این دایرکته الکی به مــن میگــه دو تــا مسیـج دارم ولی نداشتم که :|
هر كامنتى كه ميده رو يه دايركت حساب مى كنه ‎· بــــــــــاران!
جدی؟ مرسییییی ‎· پریســــا