یکی از دانشجوهام شده مسئول مالی سازمان و صد البته با یه پارتی گردن کلفت!تا دیـدمش شناختمش ولی اون سرشو انداخــت پایین تا سلام نکنه! منم یه سلام کلی کردم. وقتی اومدم بیرون سریع اس ام اس داد استاد ببخشید نمیدونم چرا خجالت کشیدم ســلام کنم!!!
بقول نومیا شرم آوره :))) ‎· پریســــا
خودش فهمیده چه اشتباهی کرده دیگه ‎· HFarahani
اره حسین ولی واقعا حرکت بدی بود. منم فقط براش زدم : خوشحالم مشغول به کار شدی ‎· پریســــا