ولی خدایی من به جوابام مطمئن بودما :))
7763fba8b3804070b8aafd17c72764bb.jpg
http://en.blobla.com/bla/what-is-your-iq?ref=pl یکی بیاد نمره بالاتر بیاره جواباشو چک کنیم ‎- پریســــا
(: عالی ‎- ‌ ‌ma∟ıĸ
نابغه ‎- جولیا پندلتون
مرسی مرسی البته اینا که به قول مالیک سرگرمیه استاندارد نیستن :)) ‎- پریســــا
سعید این حالات دوگانه چیه ؟:)))) ‎- پریســــا
انگار همچین بدت هم نیومده آخه :)) ‎- بولوار نیوفسکی
از چی؟ ‎- پریســــا
از 167، یعنی آی کیوت 167 عه ؟ نمیگم باهوش نیستی ها ولی آخه :/ ‎- بولوار نیوفسکی
برادرم اینا که استاندارد نیستن ولی به عرضتون برسونم من جزو بنیان نخبگانم :دی ‎- پریســــا
باشی خب چه ربطی داره بنیاد نخبگان هم مرز داره هانی 167 آخه :) ‎- بولوار نیوفسکی
۱۴۲شد ‎- جولیا پندلتون
سعید پس من دارم چی میگم که میگم این استاندارد نیست. شوما بزن بالاتر بزن برادرم :)) ‎- پریســــا