ولی خدایی من به جوابام مطمئن بودما :))
7763fba8b3804070b8aafd17c72764bb.jpg
http://en.blobla.com/bla/what-is-your-iq?ref=pl یکی بیاد نمره بالاتر بیاره جواباشو چک کنیم ‎· پریســــا
(: عالی ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
نابغه ‎· جولیا پندلتون
مرسی مرسی البته اینا که به قول مالیک سرگرمیه استاندارد نیستن :)) ‎· پریســــا
سعید این حالات دوگانه چیه ؟:)))) ‎· پریســــا
انگار همچین بدت هم نیومده آخه :)) ‎· بولوار نیوفسکی
از چی؟ ‎· پریســــا
از 167، یعنی آی کیوت 167 عه ؟ نمیگم باهوش نیستی ها ولی آخه :/ ‎· بولوار نیوفسکی
برادرم اینا که استاندارد نیستن ولی به عرضتون برسونم من جزو بنیان نخبگانم :دی ‎· پریســــا
باشی خب چه ربطی داره بنیاد نخبگان هم مرز داره هانی 167 آخه :) ‎· بولوار نیوفسکی
۱۴۲شد ‎· جولیا پندلتون
سعید پس من دارم چی میگم که میگم این استاندارد نیست. شوما بزن بالاتر بزن برادرم :)) ‎· پریســــا