الان قسمــت اخر استیج رو دیدم، خــدایی حیـف "سیا" نبود که اون بــره و ایــن "عطا" بمــونه؟ بازم ملت غیــور نشــون دادن چقــد بی سلیقـــه و سطحی رای میدن که :))
باز این دهه هفتاد هشتادیا رای دادن :)) ‎· پریســــا
استیج چی هست؟:)) ‎· سو:دی
یه چی مثل آکادمی گوگوشه ولی چون حامد نیک پی داره من خیلی بیشتر دوستش دارم :))) ‎· پریســــا