انقــد غــرق کار بودم متوجه هیچــی نبودم یه دفعــه اومــدم بیــرون این منظــره رو دیدم! اصــلا ذوقمــرگ بــودم :))
photo_2016-02-15_07-27-31.jpg
خیلی خوب بود ‎· جولیا پندلتون
عالی بود! ‎· پریســــا
به بـه - چه برفـــی ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
اره جات خالی برف بازی کردیم :)) ‎· پریســــا
به به، چه عالی :) مرسی که جامو خالی نگه داشتید، الان *اینویژن + ویژوالایز فرمودم که شخص شخیص خودم اونجا مشغول برف بازی کردنم :))))) ‌ ‌ ‌۰ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌*envision + visualize ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
یعنی روبرو شدن ناگهانی با برف ، تمام روز آدمو خوب می کنه...خوبه خوب ‎· روانشناس
چه خوب...کاش منم اینطور ذوق مرگ میشدم برف نمیاد جز سوز وسرما ‎· elahep8387
Wow ‎· Myri∂m
مالیک لدفا یه گوله برفی هم که داره طرف شوما میاد رو تصور کن :)))) ‎· پریســــا
روانشناس اره واقعا همینطوره :) ‎· پریســــا
الهه جون ایشالا میاد سمت شما هم :) / میریام جون خیلی خوب بود :) ‎· پریســــا
@parisa: ((((: به به - خیلی کیف میده گوله برفی آدمو صبح زود از خواب بیدار بکنه ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
كجايي پريسا؟ ‎· ترانه لایف
سلااام همزاد جونم :*** ‎· پریســــا
@parisa: سلام :)) :* آخي اصلن يادم نبود همزاد بوديم ‎· ترانه لایف