در این روز ولنتایــن شاعــر میفرماد: تمــااام دنیـــا یک طرف تــو شیش طرف عزیزم....عزیزم!
:))))پشت صحنه بود که حامد نیک پی اینو میخوند دیگه هر چی میگردم پیداش نمیکنن خیلی باحال بود ‎· پریســــا
(((((: این فرمایش ولنتاینی شاعر جون بسیار متینه ، مگه نه؟؟ ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
صد در صد :))))) ‎· پریســــا
:))))) ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ