در این روز ولنتایــن شاعــر میفرماد: تمــااام دنیـــا یک طرف تــو شیش طرف عزیزم....عزیزم!
:))))پشت صحنه بود که حامد نیک پی اینو میخوند دیگه هر چی میگردم پیداش نمیکنن خیلی باحال بود ‎- پریســــا
(((((: این فرمایش ولنتاینی شاعر جون بسیار متینه ، مگه نه؟؟ ‎- ‌ ‌ma∟ıĸ
صد در صد :))))) ‎- پریســــا
:))))) ‎- ‌ ‌ma∟ıĸ