User avatar

آقا من به خود حامد نیک پی رای میدم فقط :دی

Comment

من به اونی که تو تیم روحانی هست رای میدم :))

 ‎· Dr.RoHo
Comment

کجا میشه رای داد من برم رای بدم :)))‌

 ‎· MaryaM
Comment

هاها دکتر به فریال رای بده! ایش! :))

 ‎· پریســــا
Comment

مریم منم دارم دبال گزینه اش میگردم :)))

 ‎· پریســــا
Comment

من غیر رای بوس هم می خوام بفرستم:)))

 ‎· shompi
Comment

شومپی :))) کار بسیار شایسته ای میکنی :)))

 ‎· پریســــا
Comment

:))))

 ‎· shompi
Comment

حامد دوست منه بزاريد تو پاكت من ميفرستم براش :))؟

 ‎· هانا
Comment

‌ ‌ص ‌ ‌م ‌چ ‌ ‌ل ‌ ‌ا ‌ ‌---- LOL

 ‎· ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Comment

واقعا هانا؟ من چون پلاتونیکم فقط سلامم رو بذار تو پاکت ولی بچه ها بوس زیاد دارن :)))))

 ‎· پریســــا
Comment

مالیک :))))))))) ج.ی ج.ی ج.ی :))

 ‎· پریســــا
Comment

من به شارلیز ترون رأی می‌دم.

 ‎· ImanAva
Comment

من بخودت رای میدم آبجی

 ‎· mousaviam2
Comment

من نمیبینم ولی به علیرضا قربانی رای میدم با موسیقی پاپ هم حال نمیکنم.

 ‎· احسان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10