امروز یکی از همکارام برنج دودی از شمال اورده بود برای فروش، مثل از قحطی در رفته ها همشو خریدم. انقـــد که عاشق برنج دودی ام!!!
الان دارن کیسه هاشو میارن داخل خونه و مامانم داره بهم غر میزنه که تو چرا انقد بی فکر خرید میکنی :))) ‎· پریســــا
:)))) چن تن خریدی ؟ :)))) ‎· Mamad
نه بابا همش 150 کیلو خریدم :)) مامانم میگه برنج دودی رو انقد نمیخرن چون ترکیب میشه با برنج معمولی و اینکه جا هم نداشتیم :)) ‎· پریســــا