چقــد ایــن اجـــرا رو دوس داشتــم از همــه بهتر بود بنظــرم این دفعــه https://www.youtube.com/watch?v=eYy9G6_MVWE
1453109902665.png
... ‎· پریســــا
(((: به به - دست مریزاد - خیلی قشنگ بود :) بنده هم تشریف ببرم با اجازه شوما این آهنگو شِئر بفرمام ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
@parisa: ((((: https://mokum.place/musicistan/358620 = با اجازه شوما + با تشکر از شوما ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
شوما صاحب اختیارین! :)) ‎· پریســــا