آخ آخ اشتباهی بوس فرستادم برای معاون مالــی سازمان! یعنــی خاک! :))))) یه دفعه صفحه اش اومد بالا! ده بار عذر خواهی کردم ولی خیلی ضایع شد ! :|
:)))))حتما یه حکمتی توش هست ‎· shompi
:)) ‎· mahta
شومپی جون یعنی تف به این حکمت :)))))) ‎· پریســــا
@parisa: :)))) ‎· shompi
ایشونم حتمن برا چند لحظه با یه دنیا تعجب و ناباوری پیش خودش فکر کرده که اینو که شنیده بودم که آدم جایز الخطاست، حالا این پری ها از کی تا حالا جایز الخطای کشنده ای شدن؟؟؟؟؟؟ :))))))) لول ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
اره پیش خودش گفت: بابا این که پلاتونیک بود ! :))))) ‎· پریســــا
پلاتی‌پوس تو کوزه افتاد؟ ‎· Truman
:)))) بوس بی هوا مستحبه :))) ‎· Mamad
ترومن نه بابا اشتباه لپی بود :))) ‎· پریســــا
ممد بوس مومن رو گفتن نه بوس پلاتونیک رو :)))) ‎· پریســــا