Avatar for parisa
آخ آخ اشتباهی بوس فرستادم برای معاون مالــی سازمان! یعنــی خاک! :))))) یه دفعه صفحه اش اومد بالا! ده بار عذر خواهی کردم ولی خیلی ضایع شد ! :|
Comment
:)))))حتما یه حکمتی توش هست ‎· shompi
Comment
:)) ‎· mahta
Comment
شومپی جون یعنی تف به این حکمت :)))))) ‎· پریســــا
Comment
@parisa: :)))) ‎· shompi
Comment
ایشونم حتمن برا چند لحظه با یه دنیا تعجب و ناباوری پیش خودش فکر کرده که اینو که شنیده بودم که آدم جایز الخطاست، حالا این پری ها از کی تا حالا جایز الخطای کشنده ای شدن؟؟؟؟؟؟ :))))))) لول ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
Comment
اره پیش خودش گفت: بابا این که پلاتونیک بود ! :))))) ‎· پریســــا
Comment
پلاتی‌پوس تو کوزه افتاد؟ ‎· Truman
Comment
:)))) بوس بی هوا مستحبه :))) ‎· Mamad
Comment
ترومن نه بابا اشتباه لپی بود :))) ‎· پریســــا
Comment
ممد بوس مومن رو گفتن نه بوس پلاتونیک رو :)))) ‎· پریســــا
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place