این عـــالیـــه :))) https://www.youtube.com/watch?v=i8nWx-HdOgU
Stage.jpg
تغییر موضع سندی خیلی باحاله :)) ‎- پریســــا
رها چرا هی میگیه یه خورده برو اینور اونورتر میکنه؟ واقعا اینجوریه؟ :))) ‎- حســـــــنے
اره :))) ‎- پریســــا
(((((: این خیلی باحاااااااااااله خدایی ‎- ‌ ‌ma∟ıĸ