User avatar

همنیطوری بی سر و صــدا مملکت باز داره می افتــه دست رفسنجانــی ها :))

Comment

:-))

 ‎· mousaviam2
Comment

مجلس ششم یادته؟که رفسنجانی نفر سی ام شد؟یادته مردم خوشحال شدن از آخر شدن رفسنجانی،الان خوشحال رفسنجانی امده:-))

 ‎· mousaviam2
Comment

کلا مردم ایران حزب بادن واقعا ثبات ندارن :))

 ‎· پریســــا
Comment

نه فراموشکارن:-))

 ‎· mousaviam2
Comment

والا حتی اگه یه دقیقه اش یادمون رفته باشه. پس چیکار کنیم؟ بدیمش دو دستی تحویل مصباح و دسته ا.ن مجددن؟

 ‎· Myri∂m
Comment

نه میریام اتفاقا به نظر منم خیلی بهتر شده بین بد و بدتر گزینه بهتری رو انتخاب کردن :)

 ‎· پریســــا
Comment

هر دو دسته به یک میزان قاتل ، دزد و جانی هستن! منتها سر دسته یک گروه فوق العاده با سیاست هست :))

 ‎· Mamad
Comment

@myriam :اگه یادته پس بازم یادته ملت از دست ایشون و گروه شون بخاطر بدبختی های که سرشون امده بود ...ناراحت بودن ...البته فرق مصباح با ری شهری و هاشمی چیه؟همشون قاتل اند...

 ‎· mousaviam2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10