حـــداد عــادل رتبه 31! احمــد جنتـــی تو خبرگان رتبه 16! باقی هم کلا اوت! چه شــود :)))
رفسنجانی حال حداد درک میکنه:-)) ‎· جولیا پندلتون
جنتی مگه نیومد نفر 15؟! میگن چند تا صندوق رو باطل کردن که این بیاد تو لیست :/ ‎· همصدا
چرا جنتی اخرش اومد ‎· پریســــا