چـرا انقد همه کلاهبردار شدن؟ جدی هیچــی ادم انسانیت نمیبینه ! واقعا دارم نامیــد میشم از ادمای دور و برم. همشون میخوان یه جوری از ادم بکنن
تو همین دو سه هفته اندازه ده سال از من انرژی گرفته شد ‎· پریســــا