User avatar

واقعــا بایــد تاسف خورد به حال اونایی که همچــین نماینــده ای رو انتخاب کردن :)))

Comment

فاتحه این کشور باید خوند

 ‎· mousaviam2
Comment

قاتل خوب و قاتل بد... بقیه ام فرقی با این ندارند

 ‎· mousaviam2
Comment

همه از دم قاتل و جنایتکار و دزد :))) با اینا میخوان اصلاحات کنن :ُ))

 ‎· Mamad
Comment

واقعاً @mirzaie

 ‎· mousaviam2
Comment

وقتی 800 هزار تا گوسفند به املی لاریجانی و احمد خاتمی رای میده به اینم رای میدن

 ‎· Dariche
Comment

به قول نومیا شرم آوره :))

 ‎· پریســــا
Comment

چی گفته دقیقا؟

 ‎· همصدا
Comment

همصدا جون اینجا رو بخون http://www.asriran.com/fa/news/454867/قاضی‌پور-مجلس-جای-زنان-نیست-جای-مرد‌ان-استمجلس-را-د‌ست-بچه‌ها-ند‌هید‌-د‌ست-سوسول-ند‌هید‌

 ‎· پریســــا
Comment

چه خزعبلاتی سر هم کرده! چی می زنن اینا؟!:/

 ‎· همصدا

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10