واقعـــا از عیـــد بدم میــاد ! بیشتر بخاطر خونه تکونیش و مهمونیـــای پی در پــی مسخــره !
من عاشق عید و حال و هواش هستم :) ‎· همصدا