یه کتابخـــون و کمــد برای اتاقم طراحـی کردم که دقیقا یه طرف طول اتاقــم رو گرفتــه تا سقف اتاقمم رفته ولی بازم برا کتابـام کافی نیست :|
فکر کنم باید سه طرف اینطوری بشه ‎- پریســــا
سه طرف؟؟؟ اختیار دارید دیگه - اگه به "باید" بودن چیزی هست اونوقت همه طرف ، شرق و غرب ، شمال و جنوب، بالا و پایین ، همه جای اتاقتون باید کمد بشه برا کتابا :))))) لول ‎- ‌ ‌ma∟ıĸ
مالیک حتی حتی حتی اگه این کار رو هم بکنم فکر کنم مجبورم بازم یه بخشیشون رو تو کارتن بذارم :)) ‎- پریســــا
خب بحث کارتنای ناقابل و اینا نیست که - بحث از محدودیتی بود اصالتا که اتاقتون برا کتاباتون ایجاد کرده ، یعنی بحث از قابل نبودن دیوارای شریف اتاق شریفتون بود اصالتا و الا برای کتاباتون که فقط بزرگ بودن خدا میتونه کمی بزرگ باشه :))))))) ‌ ‌ ‌ ‌ ‌۰ ‎- ‌ ‌ma∟ıĸ
من که فکر نمیکنم از دست ایشونم کاری بر بیاد :))) ‎- پریســــا
((((: منم از جهتی همینو عارض شدم ‎- ‌ ‌ma∟ıĸ