مــردک زنــگ زده میگــه یه قسمتــی از مقالــه اتو بده برای تدریــس میخـوام، منم یه تیکــه اشو که بدرد تدریس میخوره براش فرستادم بعد میگه نه فلان قسمــت رو کامل بدیــن با رفرنس ها!!! من که میدونم برا کتابش میخــواد دنبال لقمــه اماده است. بمونه تا بــراش بفرستــم
مقاله من هنوز چاپ نشده اینم خیلی بزرگواری کردم فرستادم ‎· پریســــا
@parisa: همینم نباید میفرستادی :/ ‎· Mamad
(((((: آخه چرا همش به خودتون اجازه میدین اینهمه بزرگواری بکنید خانوم مهندس؟؟؟؟؟؟؟؟ ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
واقعا ممد :| ‎· پریســــا
مالیک از بس خوبم :)))) ‎· پریســــا
((((: بــر منـــکرش لعـــنت ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ