امــروز خیلی روز سختـی بود ، تمام مدت داشتــم به خودم تلقین میکــردم این بازیه :)) هر امضایی که میگرفتــم میگفتم خب حالا داری میری مرحــله بعد !
((: ان شالله که خوب بازی کرده باشید و برنده شده باشید تو همه مراحل بازی ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
اره فقط غول آخر مونده که فردا ایشالا میبرم :))))))))) ‎· پریســــا