من الان دیدم! خــدایی سنــدی بهترین نظــر رو در مورد فریال داد :))))
(((: اگه با سندی جون همچین حرفی رو بزنیم ایشون بلافاصله میگه اختیار داریدا من که همیشه بهترین نظرا رو میدم در مورد هر کسی‬ ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
اتفاقا دقیقا همینو میگه :)))) ‎· پریســــا