Avatar for parisa
باورتــون میشــه من امروز ســرکار نرفتــم ؟!
Comment
مگه روز تعطیل هم باید می‌رفتی؟ ‎· Hamed
Comment
منکه تعطیلات ندارم روزای تعطیل اوج کار ماست ‎· پریســــا
Comment
((((: !!نه باورمون نشد که شوما امروز سرکار نرفتید - سوال بعدی، پلیز ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
Comment
مالیک سوال بعدیم در مورد فرداشبه بپرسم؟ :)))) ‎· پریســــا
Comment
(((((: نمیدونستم یکی بودن فردا و دیروز تو زبان اردو و هندی و پنجابی یه روز فارسیم رو کشنده ترین خواهد کرد بسلامتی ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
Comment
اصلا من عاشق این کلمه " کل" تو زبون شوما شدم :)))) ‎· پریســــا
Comment
ولی من از توی خونه وصل شدم و کار کردم مثل یک مرد :دی ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place