گفتــم آخرش مجبور میشــم سه طرف اتاقم رو کتابخونه کنم دقیقا همین شــد! الان تو اتاقم احساس پروفسور حسابی بودن دارم :))))
دوران نوجوونی هر وقت اون عکس پروفسور حسابی رو میدیدم آرزو میکردم یه اتاق مثل اتاق اون داشته باشم اما الان که به این آرزوم رسیدم میبینم واقعا آرزوی خام و ناپخته ای بود و جز دردسر هیچی نداره . پروفسور نشدیم فقط مصیبت این کتابا رو همش دارم :)) ‎- پریســــا
:)))) بالتازا ‎- Mamad
ممد نه هنوز پروفسور نشدم میخوام کلا در ورودی رو هم کتابخونه کنم بلکم افاقه کرد :)))) ‎- پریســــا
من آرزومه اینکارو بکنم، بابام نمیذاره :| ‎- شرجیــ نشین ™
وروره نصیحت خواهرانه منو بپذیرو این کار رو نکن ! همش دردسره بیلیومی :))) ‎- پریســــا
(((((: کتاب و کتابخونه هم خوبه اما اما اما اما اما گل و گلخونه بودن ه سه طرف اتاق و خونه یه چیز دیگه اس ‎- ‌ ‌ma∟ıĸ
مالیک پزوو! :)))) ما مثل شوما خونمون یه عالمه حیاط نداره چند طرف پنجره رو به گل و بلبل بذاریما :)))) ‎- پریســــا