بعضــی ها هم با یه اشتباه لپـی میتونن شوما رو سکتـــه بدن :))))