یه دوست خوب واقعا مایــه آرامش قلب و روح آدمه :)
(((((: چه عرض کنیم - کلمه ی آدم در بعضی جا ها از لحاظ کاربرد دلپذیرش خیلی کلمه ی جالب میشه ولله ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
یعنیییییییی.... من کظم کامنت میکنم اونجا که باید میگم :)))))) ‎· پریســــا