سال رو گذاشتن افتصاد مقاومتی که فردا نگین تحریما برداشته شد پولای بلوکه شدمون کو و خلاصه توقعی نداشته باشین :)))
نکته خوبی بود افرین :))) ‎· Dariche
والا :)) ‎· پریســــا