سال رو گذاشتن افتصاد مقاومتی که فردا نگین تحریما برداشته شد پولای بلوکه شدمون کو و خلاصه توقعی نداشته باشین :)))
نکته خوبی بود افرین :))) ‎- Dariche
والا :)) ‎- پریســــا