شاعـــر میفــرماد: اوووووووووو ئه او ئه اوووووووووو :))))
(((((: به به - شاعر گرامی چه خوش ذوق و خوش قریحه بودند ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
شاعر میگه ۶ تایی یا ! ۴ تایی یا :))) ‎· Mamad