شرکت حدود 300 نفر پرسنل داره، دریغ از یه نفر که حتی روزه کله گنجشکی بگیره :)))
شركتِ كفار :)) ‎· ترانه لایف
همشهری عزیزمون اقبال لاهوری می گوید: چو می گویم مسلمانم بلرزم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ که دانم مشکلات لا اله را ‌ ‌:)))) ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌۰ ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
همزاد جون دقیقا :)))) ‎· پریســــا
مالیک کاملا درست فرمودن :))))) ‎· پریســــا
((((: مرسی - ممنون - چیز خاصی نبود - فرمودات لهوری جونا معمولن و اصولن باید درست باشن ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ