Avatar for parisa

میگــم درن و لوله موله بهم وصــله، میگــه یعنــی نیم ساعتــم نمیتــونی بیای؟ خدایی حقش نیست فحشــش بــدم؟ :))

Comment

هست :دی

 ‎· varash
Comment

@varash: موچکرم:دی

 ‎· پریســــا

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10