Avatar for parisa

دوستان کســی میدونه از این پودرا کجا میشــه گیر اورد؟ بشــدت احتیــاج دارم

Comment

ناصر خسرو پرسیدی ؟

 ‎· Mamad
Comment

این پودر چیه؟

 ‎· حســـــــنے
Comment

@hssn67: احتمالن فسفر داره. در تاریکی میدرخشه

 ‎· Mamad
Comment

@mirzaie ممد ظاهرا میگن همونجا داره، اینا مواد فلورسنت دارن

 ‎· پریســــا
Comment

@parisa: پریسا این ماده بعد از مخلوط کردن با آب حالت ژله ای پیدا میکنه درسته؟

 ‎· Mamad
Comment

@mirzaie نه مثلا مثل گواش میشه

 ‎· پریســــا
Comment

@parisa: بعد جایی رو باهاش رنگ کنی که آب پاکش نمیکنه قطعن ؟ خیلی جالبه :) چقدر کاربردیه

 ‎· Mamad
Comment

@mirzaie: شنیدم بعضیاشون ضد آبن چون برای فضای سبزه

 ‎· پریســــا
Comment

@parisa: پیدا نکردی ؟ البته میدونم فعلن فرصت نشده ولی روی اینترنت هم بگرد! خیلی ها دیگه الان شده یک پیج اینستا هم بزنن دریغ نمی کنن

 ‎· Mamad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10