Deneme neme meme
meme deme hemen istiyorlar ‎- Horatio