پرهام هم هستش. من پدرام هستم. دیگه اشتباه نگیرید لطفاً :))
تولدت مبارک ‎· فوهاد صا.
مرسی. اه . کم داشت تهش :)) ‎· Shifu
شیفو :)) ‎· Hamid6
:))))) ‎· Pedram