پرهام هم هستش. من پدرام هستم. دیگه اشتباه نگیرید لطفاً :))
تولدت مبارک ‎- فوهاد صا.
مرسی. اه . کم داشت تهش :)) ‎- Shifu
شیفو :)) ‎- Hamid6
:))))) ‎- Pedram