آواتار منو یادتون میاد؟ یادتون میاد؟ :))
pinguin_os-tux-firefox-2015.jpg
بله، پدرام 28 ساله از شیراز ‎· Ehsan Sh
:) یادش بخیر ‎· Medad Rangi
نه یادمون نمیاد! جدیدی شما؟ :)) ‎· soshyans
:))) ‎· Pedram
پدرام خارجی ‎· Dr Fo
جد عزيزم ‎· Selene
@forooghm فرووووغ. سلام :)) / دور شو سیما ‎· Pedram
چرا دوور شم! تازه پاپك هم هست:)))) ‎· Selene
کو؟ کجاست؟ :)) ‎· Pedram
@papak ‎· Selene