آواتار منو یادتون میاد؟ یادتون میاد؟ :))
pinguin_os-tux-firefox-2015.jpg
بله، پدرام 28 ساله از شیراز ‎- Ehsan Sh
:) یادش بخیر ‎- Medad Rangi
نه یادمون نمیاد! جدیدی شما؟ :)) ‎- soshyans
:))) ‎- Pedram
پدرام خارجی ‎- Dr Fo
جد عزيزم ‎- Selene
@forooghm فرووووغ. سلام :)) / دور شو سیما ‎- Pedram
چرا دوور شم! تازه پاپك هم هست:)))) ‎- Selene
کو؟ کجاست؟ :)) ‎- Pedram
@papak ‎- Selene