روزبه کجاست بیاد عکس عروس متبرج رو دوباره بذاره؟ فرندفید نباید بدون عروس متبرج بمونه. تا خودش بیاد و نسخه اصلی رو بذاره فعلاً به این رضایت بدید :))
1375033197.jpeg.jpg
:))))) ‎- فوهاد صا.
یکی رو روزبه رو پیدا کنه برش داره بیاره :)) ‎- Pedram