عروس متبرج رو گوگل هم کردم شاید یکی یه جایی پستش کرده باشه. تنها چیزی که به دست اومد این پست فؤاد بود. فکر کن ۸ سال پیش نوشته اینو :)) https://raaheman.wordpress.com/2008/04/29/twitter-friendfeed/
هیع ‎- فوهاد صا.
من دارم فیدشو هنوز :))) ‎- Vivavida
بپاچش اینجا :)) ‎- soshyans
شرش کن ویدا :)) ‎- Pedram