دما امروز دوباره رفت رو -۱۸
پنگوئن هم داريد؟ ‎- Selene
اینجا هنوز خوبه ‎- ardvisoor
نه سیما :)) / اینجا هم خوب بود مریم. بالای صفر! دوباره سرد شد. ‎- Pedram
يه پنگوئن برام ميخرى؟:))) ‎- Selene