اینو گوش بدید لذتش رو ببرید!
لینکش رو گذاشتی خودش آورد؟ ‎· Hamed
نه. کد HTML رو بگیر با دکمه μ شر کن. ‎· Pedram