اردوغان هم قشنگ واسه خودش دیکتاتوری راه انداخته ها! یه دوست ترک اینجا داریم می‌خواد سر به تنش نباشه.
من یه دوست ترک دارم هر سری انتخابات میشه خودشو جر میده بسکه هی به همه میگه به اینا رای ندین. اما طفلک هی میخوره تو دیوار ‎· Assal
اینم دقیقاً همین طوره :)) ‎· Pedram