یکی از بهترین دستاوردهای توافق هسته‌ای همین لغو تحریم فروش هواپیماست. چیزی که اصلا تحریم هسته‌ای هم نبود. دم تیم مذاکره کننده گرم.